Payrolling

De oplossing voor flexibele inzet van personeel. Wanneer u als ondernemer zonder al te veel risico personeel wilt aannemen, is (overgaan naar) payrolling een goed alternatief. Daarmee komt het personeel juridisch gezien in dienst van Blue Services en Interflex, maar behoudt u zelf de zeggenschap over uw personeel. 

Payrolling werkt heel eenvoudig. U werft en selecteert zelf uw personeel en wij Bleu , Interflex neemt deze werknemers als het ware over en stelt ze vervolgens weer ter beschikking aan u.

 

Voordelen van Payrolling:

  • Grotere flexibiliteit voor u als ondernemer.
  • U betaalt alleen de uren die uw medewerker daadwerkelijk bij u heeft gewerkt.
  • U realiseert een besparing op de loonadministratie- en accountantskosten.
  • Wij zorgen voor de aan- en afmeldingen bij alle instanties (UWV), ziekmeldingen,
  • loonbeslag, afdrachten van de werkgeverspremies, opbouwen van vakantierechten,
  • verzorgen van de loonstrook en jaaropgave.
  • Verlenging proeftijd om een medewerker beter op zijn competenties te kunnen beoordelen.
  • U kunt te allen tijde afscheid nemen van de kandidaat zonder
  • (of met zeer korte) opzegtermijn en zonder ontslagvergunning.

Heeft u hulp nodig bij uitbreiding of flexibilisering van uw personeelsbestand:

wij staat zoals altijd voor u klaar.

Contact

Detacheren

Lees verder

Werving en selectie

Lees verder

Collegiale in-en uitleen

Lees verder

Werken en leren

Lees verder

Payrolling

Lees verder